Design layoutu a sazba odborného technického měsíčníku
Zpravodaj Svazu CHKT