Grafický návr vstupenek do expozic Národního muzea, Českého muzea hudby