Vizuální styl konference,
návrh propagačních tiskovin